Home »"Jakość jest tym, czego brak oznacza straty dla wszystkich" - G.Taguchi

Realizujemy następujące projekty i usługi:

 • kompleksowe wdrażanie systemów zarządzania
 • prowadzenie auditów wewnętrznych u Klienta,
  zarówno jednorazowo, jak i na podstawie rocznej umowy
 • pełnienie przez naszego konsultanta funkcji Pełnomocnika ds. systemu zarządzania u Klienta
 • doraźne konsultacje przy doskonaleniu systemów zarządzania
 • audity zerowe systemów zarządzania
 • grupowe wdrażanie systemów zarządzania
 • doradztwo przy wdrożeniu narzędzi informatycznych wspierających systemy zarządzania
 • wdrażanie narzędzi jakości (FMEA, PPAP)
 • wdrażanie 5S
 • wdrażanie metod statystycznych w badaniu zdolności systemów pomiarowych i sterowaniu procesami - MSA i SPC

Realizowane przez nas usługi wdrożeniowe cechuje:

 • indywidualne podejście do możliwości rozwoju przedsiębiorstwa w aspekcie uwarunkowań gospodarczych i prawnych
 • realizujemy projekty na zasadzie partnerskiej współpracy z kierownictwem, kadrą i pracownikami przedsiębiorstw i organizacji
 • każdy projekt jest traktowany indywidualnie w zależności od specyfiki działalności i wielkości organizacji, rodzaju wdrażanego systemu oraz specyficznych wymagań Klienta
 • podstawą projektów są wizyty konsultanta u Klienta na miejscu, lecz także doraĄnie konsultacje telefoniczne oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej
 • tworzymy rozwiązania pomagające Klientowi i prowadzonemu przez niego biznesowi, nie skupiając się tylko i wyłącznie na wymaganiach normy oraz wymaganiach jednostek certyfikujących
 • ponosimy odpowiedzialność za zgodność udzielanych porad z wymaganiami normy dotyczącej wdrażanego systemu a w przypadku wad dokumentacji systemu wynikłych z nieprawidłowej konsultacji zobowiązujemy się ponownie konsultować kwestionowane zagadnienia nieodpłatnie
 • gwarantujemy sukces projektu - ostatni etap prac, który zazwyczaj stanowi ok. 20% ceny jest dla Klienta gwarancją. Płatność ze ten etap następuje dopiero po uzyskaniu przez Klienta oczekiwanego certyfikatu
 • konsultantów obowiązuje poufność oznacza to, iż wszelkie dane i informacje uzyskane w wyniku realizacji usługi nigdy w żadnej formie nie będą udostępniane osobom trzecim
 • po zakończonym projekcie i otrzymaniu przez Klienta oczekiwanych certyfikatów proponujemy dalszą współpracę w zakresie szkoleń doskonalących, pomocy w prowadzeniu auditów wewnętrznych oraz innych na preferencyjnych warunkach cenowych

Proces prac wdrożeniowych prowadzony jest w etapach, w których niezmienne są:

 • Audit wstępny. Badanie i ocena aktualnego systemu prowadzenia działalności pod kątem dostosowania do spełnienia wymagań wdrażanego systemu
 • Opracowanie harmonogramu prac wdrożeniowych na podstawie dokonanej oceny
 • Szkolenia kierownictwa, kadry i pracowników
 • Opracowanie strategii
 • Projektowanie dokumentacji systemowej
 • Uruchomienie prac wdrożeniowych, opartych na zespołowej pracy naszych konsultantów i powołanych zespołów wdrożeniowych
 • Weryfikacja wdrożonego systemu i przygotowanie do procesu certyfikacji (jeśli jest taka potrzeba)
 • Zgłoszenie systemu do certyfikacji w wybranej jednostce certyfikującej (jeśli zachodzi taka potrzeba)

Wdrażamy sami

Jeśli ktoś z Państwa chciałby spróbować wdrożyć system sam a potrzebuje tylko wzorów procedur czy procesów, to prosimy o kontakt z nami. Przygotujemy wtedy wzory procedur odpowiednie do profilu Państwa działalności. Wystarczy wtedy wprowadzić swoje dane lub dopisać szczegóły rozwiązań realizacji tych procedur w Państwa Firmie.

Polecamy również niedrogi i prosty w obsłudze program do nadzorowania dokumentacji Systemu Zarządzania PROMOS