Home »"Jakość jest tym, czego brak oznacza straty dla wszystkich" - G.Taguchi

Szkolenia

Tematy szkoleń

 • SZJ - Wdrożenie systemu zarządzania jakością wg standardu ISO 9001:2008. Informacje podstawowe -- 1 dzień
 • Cel: zapoznanie uczestników szkolenia z wymaganiami normy, istotą podejścia procesowego, zasadami Identyfikacji, opisu i pomiaru procesów. Budowanie dokumentacji systemowej. Szkolenie przeznaczone dla członków zespołów wdrożeniowych i kadry zarządzającej.

 • SZŚ/(SZBHP) – Informacje podstawowe zwiazane z wdrożeniem systemu zarządzania środowiskowego (bezpieczeństwem i higieną pracy). Informacje podstawowe --1 dzień.
 • Szkolenie przeznaczone jest dla kadry zarządzającej i członków zespołów wdrożeniowych.

 • SZD - Zintegrowany System Zarządzania jakością, środowiskowego i bhp, jako nowoczesne i skuteczne narzędzie zarządzania organizacją (ISO 9001; ISO 14001 i PN-N 18001/ BS OHSAS 18001) --2 dni
 • Cel: Zapoznanie uczestników szkolenia z sposobami i metodami wykorzystania narzędzi systemowych do skutecznego doskonalenia procesu zarządzania organizacją. Szkolenie przeznaczone dla Pełnomocników, audytorów wewnętrznych i Właścicieli procesów.

 • AW P- Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001 (szkolenie podstawowe)-- 24 godziny dydaktyczne
 • Cel: Pogłębienie znajomości wymagań normy ISO 9001; wyjaśnienie potrzeby i celów prowadzenia audytów wewnętrznych; poznanie zasad audytowania.

 • AW D - Doskonalenie pracy audytora wewnętrznego (ISO 9001; ISO 14001 oraz PN-N 18001/ BS OHSAS 18001)-- 2 dni
 • Cel: Pogłębienie wiedzy z zakresu audytowania procesowego. Wymiana doświadczeń – odbiurokratyzowanie podejścia do procesu audytu .Szkolenie przeznaczone dla Pełnomocników i audytorów wewnętrznych.

 • AW SZ - Audytor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania (ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N 18001/ BS OHSAS 18001)-- 32 godziny dydaktyczne
 • Cel: Szkolenie uzupełniające wiedzę audytorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością o wymagania związane z audytowaniem systemu zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

  Tematyka szkolenia (ćwiczenia, przykłady) może być dostosowana do branży.

  W podstawowej formie wymienione szkolenia prowadzone są jako szkolenia zamknięte.
  W przypadku zebrania się grupy min. 10 osób, istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia otwartego w jednym z Ośrodków Wypoczynkowych Ustronia, Wisły lub Szczyrku.

  Formularz zgłoszeniowy