Home »"Jakość jest tym, czego brak oznacza straty dla wszystkich" - G.Taguchi

Zarzadzanie jakością ISO 9001

Jest to nowoczesny, procesowy system zarządzania organizacją, ukierunkowany na spełnianie wymagań i oczekiwań klientów. Spełnianie wymagań klientów jest podstawowym wymaganiem normy ISO 9001:2015 a zadowolenie klientów jest ostateczną miarą sukcesu. (jest to opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania, przeprowadzanie weryfikacji i doskonalenia systemu, itp.)

Norma ISO 9001:2015 stanowi zbiór dobrych praktyk postępowania w poszczególnych obszarach działalności organizacji, które pozwalają na uzyskanie zapewnienia, że realizowana usługa jest powtarzalna i zgodna wymaganiami wyspecyfikowanymi przez klienta.

Od 2015 obowiązuje kolejna edycja rodziny norm serii ISO 9000. Została ona opracowana w celu wsparcia wszystkich organizacji bez względu na ich typ i wielkość we wdrażaniu i efektywnym funkcjonowaniu systemów zarządzania Jakością.

Korzyści wewnętrzne:

 1. wdrożenie/udoskonalenie dokumentacji organizacji
 2. usystematyzowanie działań, procesów zarządzania wewnątrz organizacji
 3. pełne ukierunkowanie na klienta
 4. udoskonalenie procesów zachodzących w organizacji,
 5. Precyzja w określaniu miejsc oraz prawdziwych przyczyn powstania błędów (niezgodności)
 6. poprawa jakości wyrobu (usługi) i obsługi klienta
 7. redukcja liczby błędów i niezgodności z wymaganiami klientów a przez to obniżenie kosztów
 8. poprawa komunikacji wewnętrznej firmy. Usprawnienie przepływu informacji i udrożnienie kanałów
 9. komunikacji wewnętrznej
 10. poprawa zadowolenia pracowników firmy. Zmiana mentalności pracowników, wzrost motywacji i efektywności procesów pracy

Korzyści zewnętrzne:

 1. poprawa opinii o Przedsiębiorstwie
 2. cenne narzędzie marketingu 
 3. Podstawa dla dalszego rozwoju i usprawniania funkcjonowania szkoły firmy np. przez zastosowanie i wdrożenie kolejnych systemów jakościowych (np. TQM Six Sigma, 5S)
 4. wzrost satysfakcji klienta dostawców i pracowników
 5. poprawa stosunków i kontaktów z klientami i dostawcami, wzrost zaufania do firmy
 6. przewaga konkurencyjna
 7. wzrost rentowności
 8. Zmiana wizerunku firmy 
 9. Wzrost prestiżu firmy i jej usług/produktów zarówno w oczach jej obecnych jak i potencjalnych klientów

Wśród wymagań normy ISO 9001:2015 jest między innymi podejście procesowe, ponieważ aby firma mogła efektywnie funkcjonować, musi: - zidentyfikować liczne powiązane ze sobą procesy, - zarządzać nimi.

Proces jest to każde działanie lub czynność, które wiąże się z pozyskaniem danych wejściowych i przekształceniem ich w wyniki otrzymane na wyjściu. Działania organizacji wymagają określenia i zarządzania licznymi, wzajemnie ze sobą powiązanymi procesami. Rezultat jednego procesu często stanowi dane wejściowe do kolejnego procesu. Systematyczne określanie i zarządzanie różnymi procesami wewnątrz organizacji, oraz powiązania między takimi procesami, może być określane jako "podejście procesowe do zarządzania".

Model podejścia procesowego