Home »"Jako¶ć jest tym, czego brak oznacza straty dla wszystkich" - G.Taguchi

Misja i cele firmy


Celem Q-MP CONSULTING jest nieustanne doskonalenie jakości poprzez elastyczne dostosowanie się do wymagań rynku w zakresie przygotowania i rozwoju polskich przedsiębiorstw w systemach zarządzania z uwzględnieniem specyficznych wymagań branżowych w tym przemysłu motoryzacyjnego oraz podejścia procesowego, w ramach prowadzonych szkoleń i konsultacji w obszarze jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa żywności. Głównym celem Polityki Spółki jest utrzymanie najwyższej jakości wdrażanych systemów, ze szczególnym ukierunkowaniem na wymagania jednostek certyfikujących.

Q-MP CONSULTING zajmuje się wdrażaniem i szkoleniami w zakresie zarządzania wg standardów ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001, ISO TS 160949, autsourcingiem systemu zarządzania oraz doskonaleniem systemów zarządzania w Katowicach na Śląsku, Małopolsce oraz na terenie całego kraju. Nasi klienci to przedstawiciele wielu branż polskiej gospodarki.

Q-MP CONSULTING na poskim rynku działa od 1999 na zasadach partnerskiej współpracy z Klientem. Projekty doradczo-szkoleniowe przez nas realizowane kończą się zawsze sukcesem i owocują zadowoleniem naszych Klientów.

Dlaczego My - korzyści


Nastawienie na rozwój Twojej firmy.
Poza zawieszonym na ścianie certyfikacie pozostawimy Ci wygodny, skuteczny i rzeczywiście funkcjonujący system pomagający w wymiernym rozwoju firmy.

Proste i skuteczne podejście.
Zamiast naukowych wywodów praktyczne pro biznesowe działanie. Wykorzystanie Twoich rozwiązań, ograniczenie kosztów powiązanych z wdrożeniem i terminu realizacji.

100% gwarancja certyfikatu
Płatności dopiero po otrzymaniu przez Ciebie certyfikatu
z dowolnie wybranej jednostki certyfikującej. Wsparcie na audicie certyfikującym i negocjacji cen certyfikacji.

Eliminacja nadmiernej biurokracji.
Przejrzysta, przydatna dokumentacja z wykorzystaniem algorytmów i wykresów. Tam gdzie to możliwe zapisy ograniczamy do minimum ustanowionego normą.

NASZ SUKCES - SUKCESEM TWOJEJ FIRMY: